PROGRAM BUDUĆNOSTI – NOVI DRUŠTVENI POREDAK

Predstavljam  PROGRAM  BUDUĆNOSTI  i njime želim ukazati kako se Hrvatska može spasiti od ekonomske propasti i rasprodaje. Ukazujem kako bi se moglo zaustaviti demografiju i čak pokrenuti masovni povratak, i to iz svih razdoblja iseljavanja; kako organizirati isplativu domaću proizvodnju i preradu, sa stotinama tisuća novozaposlenih radnika; te kako dugoročno i potpuno riješiti blokade i ovrhe.

Rješenja su jednostavna, brzo provediva i dugoročno samoodrživa, a treba samo razdvojiti korupcijsku spregu politike i krupnog kapitala, ukinuti sve pojedinačne ovlasti i organizirati isključivo timski rad, po mogućnosti uz 10 % promjenjivih članova,-  predlažem rješenje:

SMANJITI OVLASTI IZVRŠNOJ VLASTI, TAKO DA SVAKA VAŽNIJA ODLUKA ILI ZAKON PRIJE USVAJANJA MORA PROĆI KONTROLU NARODA,- JER JEDINO SE NAROD NE MOŽE KORUMPIRATI. 

Sve bi to mogla sadržavati slijedeća dva zakona, koje bi trebalo staviti u Ustav:

  • POTPUNA JAVNOST RADA IZVRŠNE VLASTI, KOJA MORA SVE VAŽNIJE PRIJEDLOGE ODLUKA I ZAKONA NAJPRIJE PREZENTIRATI NA NEOVISNOJ I NEUTRALNOJ DRŽAVNOJ TELEVIZIJI (OSLOBOĐENOJ UTJECAJA POLITIKE I KAPITALA I POD UPRAVOM NARODA), UZ OBAVEZNO SUDJELOVANJE STRUKE, ALI I SA PRAVOM PREDLAGANJA DOBRIH IDEJA IZ CIJELOG NARODA.
  • SVE PREDLOŽENE ODLUKE I ZAKONI POSTALI  BI VAŽEĆI TEK KAD IH POTVRDI NATPOLOVIČNA VEĆINA ANKETIRANIH GRAĐANA, PRAVILNO RASPOREĐENIH I U POSTOTKU OD NPR. 0,01 % do 1 %, A PORED TOGA GRAĐANI BI IMALI PRAVO BIRANJA I SMJENJIVANJA I TO U SVIM DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA, SLUŽBAMA I PODUZEĆIMA, PA BI ZBOG TOGA SVI IZBORI I KAMPANJE POSTALI NEPOTREBNI.

Županije bi postale nepotrebne, a Sabor i Vlada znatno smanjeni.

Anketiranje bi funkcioniralo kao mali svakodnevni referendumi, koji bi zbog toga  gotovo onemogućili korupciju i uz masovno organiziranje isplativih proizvodnji, državi bi se moglo osigurati prihoda i ušteda vjerojatno preko pedeset milijardi kuna,  a onda bi se lako povećale plaće možda i preko 50 %, prije svega u medicini, školstvu, policiji, vojsci, umirovljenicima, ali i izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i drugima. 

Postepenim uvođenjem digitalizacije i robotizacije u sve državne institucije, dodatno bi se smanjivao prostor za korupciju i pogodovanja, a povećale uštede.

Ovo su moja 4 prijedloga rješenja glavnih problema Hrvatske i iz toga očekivane uštede:

UŠTEDA br. 1.  Smatram da su najrazornije štete Hrvatskoj nanijele izvršne vlasti omogućavanjem slobodnog i neograničenog uvoza loše, vjerojatno i otpadne, ali zato jeftine i najvećim dijelom nezdrave hrane, pića i prerađevina, koja su malom cijenom uništile svu domaću proizvodnju i ugrozile mnogima zdravlje. Narod je ostao bez dohotka, tako da nema ni za režije, pa im je još samo preostalo čekati socijalnu pomoć i strepiti od blokada i ovrha. Mnogi se nisu mogli pomiriti sa tako bezizlaznom situacijom pa su krenuli tražiti posao i spas po cijelom svijetu, a ja tvrdim da se najbolja rješenja za dugoročni ekonomski prosperitet nalazi u Hrvatskoj a to je: ISPLATIVA EKOLOŠKA PROIZVODNJA, PLANSKI POVEZANA SA TURIZMOM.

Hrvatska ima dobro sačuvanu kvalitetu zemlje, a to je idealna prilika za organiziranje isključivo ekološke proizvodnje i to u cijeloj državi. Pošto je potrebno puno ručnog rada za proizvodnju, preradu, trgovinu i turizam,- predviđam da bi se moglo angažirati preko pola stanovništva Hrvatske, koji bi od socijalnih slučajeva postali profitabilni proizvođači ekstra kvalitetnih ekoloških proizvoda, ne samo za Hrvatsku već i za Europu.

To bi bilo jedinstveno u svijetu i od neprocjenjive vrijednosti za turizam, posebno  za cjelogodišnji zdravstveni turizam, u koji bi kao i u Europi, pored službene medicine, morali biti uključeni i  svi alternativni i prirodni načini liječenja, isključivo zdrava hrana, jednim dijelom i ljekovita, a tako i piće i prerađevine.

Prirodnim načinima se često postižu bolji i trajniji rezultati izlječenja, jeftiniji su, uglavnom nema niti bolova, niti nuspojava,- to je budućnost liječenja.

Tako bi turisti pored ugodnog odmora mogli kupiti i zdravlje, a to bi bilo jedinstveno u svijetu i sigurno najjača reklama, pa je logično da bi Hrvatska bila i  najtraženija turistička destinacija, posebno bogatih turista u potrazi za zdravljem i zdravom hranom.  Sve to bi očekivano omogućilo podizanje cijena vjerojatno preko 50 %, a onda bi i sva domaća proizvodnja i prerada također mogla podići cijene preko 50 %, pa bi i ona tako postala visoko isplativa.

Vjerujem da bi se cijeloj industriji također moglo omogućiti bolji uvjeti; smanjenjem PDV-a na 20 %, ali i sa planom smanjivanja na samo 15 %, ali obavezno da bude samo jedan PDV (da se izbjegnu pogodovanja), a poslodavci da radnicima mogu podići plaću i do 100 %, a da im davanja prema državi ostanu ista.

Također predlažem nagrađivanje dobrih ideja i poboljšanja i to u nekom postotku, a za loš rad ili namjerne greške trebalo bi se dobiti otkaz, bez prava povratka u državnu službu, a na ta mjesta kao i sva druga, prednost bi trebali imati mladi školovani ljudi.

Zbog svega tvrdim da je upravo visoko isplativa proizvodnja i možda duplo veće plaće, jedini siguran ključ i rješenje za zaustavljanje demografije i realna nada mnogima da se počnu vraćati, jer na zapuštenim imanjima mogli bi brzo pokrenuti na  desetine tisuća malih proizvodnji i prerada, otvorilo bi se na stotine tisuća radnih mjesta, oživjela bi ponovo sela, polja, mnoga mjesta i gradovi, probudilo bi se izgubljeno dostojanstvo ljudi, jer bi od socijalnih slučajeva postali profitabilni proizvođaći.

A loša i nezdrava uvozna roba više ne bi mogla smanjivati cijene domaćoj, jer bi bila zaustavljena sa zakonom kojeg predlažem:

UVOZNA POLJOPRIVREDNA ROBA, PIĆE I PRERAĐEVINE NE SMIJU BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROSJEČNE HRVATSKE ROBE I JOŠ PREDLAŽEM CARINJENJE NAJMANJE 50 %, (sve dok se ponovo ne oporavi planski uništena domaća poljoprivredna proizvodnja i prerada).

Vjerujem da se znatan uzrok demografije nalazi i u koruptivnim zakonima, po kojima se svima omogućilo korištenje brzih blokada i ovrha, uz vrlo kratke rokove plaćanja računa. Zato predlažem da kod izdavanja računa, otplate kredita i svih ostalih plaćanja,- rok plaćanja ne smije biti kraći od mjesec dana, koliko i svi zaposleni čekaju plaću. 

Nažalost tu prednjaće strane firme i banke, očito u dogovoru sa izvršnom vlasti i Narodnom bankom (vrlo kratki rokovi plaćanja) koje su pomoću blokada i ovrha glavni istjerivaći hrvatskih građana iz vlastite države.

A iza toga je država (politika)  donijela u dogovoru s bankama još strašnije odluke protiv svojih građana,- tako svi u teškoćama i blokirani, nemaju pravo na kredite najmanje godinu dana, što je jasna namjera države da propadnu do kraja i da im nitko ne može pomoći.

Zato predlažem da država uzme na sebe sve dugove do 100.000,00 kuna (jer je država u većini slučajeva i uzrokovala te dugove), a sve iznad da se komisijski ispita uzrok problema, da nije u pitanju dogovorno neplaćanje i čekanje na otpis. Zato je nužno da sve bude dostupno javnosti i vidljivo na internetu.

Predlažem rješenje:

Potpuno ukidanje svih blokada do milion kuna, ali i zabranu pokretanja novih i to od svih, a privremeno i od države. Također i sve ovrhe treba privremeno obustaviti i onda ih rješavati isključivo na sudu, uz obavezno uzimanje u obzir uzrok problema, odnosno eventualnu odgovornost države, i ako je ima, onda predlažem da država treba nadoknaditi svu nastalu štetu, sa kamatama, a možda i očekivanoj dobiti.

Ovrhe nad jedinim domom više se ne bi smjele dozvoliti, ali ni buduća takova ugovaranja osiguranja.

Također se više nitko ne bi smio bogatiti na tužbama, zato predlažem; tko tuži taj neka snosi i sve troškove, bez obzira na ishod i neka čeka red na sudu,- vjerojatno bi se ubrzo prepolovio broj tužbi sa sitnim iznosima, a prioritet za brzo suđenje trebala bi biti veličina i važnost slučaja, i posebno važno,- da sve bude dostupno javnosti.

UŠTEDA br. 2.   Dogovorni i tajni porezni sustav mora se prekinuti i organizirati da bude javan, a svi zaposleni koji nisu ili ne rade po zakonu, trebali bi biti trajno isključeni iz državnih službi. Tajni porezni otpisi i razni tajni dogovori, čak niti preko  Sabora i Vlade više ne budu mogući, pa se tu možda kriju uštede na milijarde.

Predlažem rješenje:

POREZNI SUSTAV MORA SE PRIMJENJIVATI JEDNAKO PREMA SVIMA,  SVAKI POREZNI SUDIONIK MORA UVIJEK BITI DOSTUPAN  JAVNOSTI, A SVI  KONTROLI  STRUKE  I   KONTROLI NARODA.

UŠTEDA br. 3.   Pošto je izvršna vlast gotovo sve EU fondove prilagodila i preusmjerila prema krupnom kapitalu, a narod nema ništa od toga,- predlažem rješenje:

EU  FONDOVE TREBA ŠTO PRIJE UKINUTI, A DOK JESU, ONDA TREBAJU BITI DOSTUPNI SVIMA I BEZ IKAKVOG VLASTITOG UČEŠĆA I TO SAMO KAO POVOLJNI KREDITI, PREDLAŽEM DO MAKSIMALNO MILION KUNA, UZ ODGODU POČETKA VRAĆANJA DO DVIJE GODINE. 

I BESPOVRATNE POTPORE TREBA UKINUTI, JER JE TO IZMIŠLJENI MODEL ZA ZAKONITO POGODOVANJE KRUPNOM KAPITALU.

Pošto se poticaji u poljoprivredi izgleda masovno zloupotrebljavaju; čak se oduzimaju stvarnim proizvođaćima (pod izgovorom “utvrđena nesukladnost”) da bi se vjerojatno davalo nekim “dogovornim proizvođačima”, a pošto se piše u digitalnom obliku i onda zaključava, više to nitko ne može kontrolirati, pa su tako neki vjerojatno dobili u zakup, ili kupili velike površine zemlje i to izgleda samo radi poticaja, ili možda radi buduće preprodaje strancima,- zbog toga predlažem:

UKIDANJE DRŽAVNIH POTICAJA U POLJOPRIVREDI IZNAD 50 HA I UVOĐENJE POREZA NA ZEMLJU,- NPR. IZNAD 50 HA, PO 1000,00 KUNA / HA.

Stvarnim proizvođačima trebalo bi omogućiti povoljne kredite do najviše milion kuna i uz isplativ rad, poticaji ubuduće više neće ni trebati, jer će se moći dostojanstveno živjeti od vlastitog rada.

UŠTEDA br. 4.   Predviđam da je najveća opasnost za budućnost i cjelovitost Hrvatske,- smišljeno uništavanje poljoprivredne proizvodnje i to sa masovnim uvozom jeftine škart robe, brzim blokadama i ovrhama, a iza toga zabranom prava na kredite. Time se narod tjera da prestane proizvoditi, tako da mu ostane samo prodaja, a od 2020. političari su dogovorili da se može prodavati i strancima; zemlju, šume, vode, otoke i obalu, bez obzira što to sve ćini teritorij Hrvatske, a koji zbog svoje ljepote, saćuvanosti i neprocjenjive turističke vrijednosti,- velike površine budu vrlo brzo rasprodane.

A narod je to mukotrpno stvarao, ratovao i očuvao stolječima, uz nebrojene žrtve i odricanja. Izgleda da je većina političara zaboravila i Domovinski rat, za neovisnost i cjelovitost Hrvatske i sve tragedije, patnje, neizbrojive rane i mnoge živote.

Političari su skoro sve što je bilo vrijedno već rasprodali, pa sada nastavljaju sa zadnjom svetinjom i temeljem svake države,- to je zemlja, a zemlja čini teritorij. Jasno je da bi o teritoriju smio odlučivati jedino narod, pa nudim rješenje za spas i cjelovitost Hrvatske:

TRAJNA ZABRANA PRODAJE ILI IZNAJMLJIVANJA SVIH DRUŠTVENIH I PRIVATNIH NEKRETNINA STRANCIMA.

Potpuno je jasno da jedino hrvatskom iseljeništvu treba osigurati da imaju iste uvjete kupnje svih nekretnina, kao što imaju i hrvatski građani. Mislim da smo im to dužni sačuvati i ako još osiguramo da u Hrvatskoj budu najbolji uvjeti rada i stvaranja, možda bolji nego bilo gdje u svijetu, onda je tek realno očekivati da se mnogi počnu vraćati.

Predviđam da u budućnosti proizvodnja ekološke, zdrave hrane, pića i prerađevina bude najveća strateška vrijednost države i zbog toga zemlju treba sačuvati za buduće generacije, ali i za naše iseljeništvo koje se bude vraćalo.

Na referendumu to će narod sigurno u visokom postotku potvrditi.

Skrećem pažnju svim domoljubima da su političari dogovorili od 2020. godine slobodnu prodaju zemlje strancima, tj. teritorija, a to znaći da političari daju na rasprodaju možda najljepšu zemlju na svijetu i to u trajno vlasništvo. Jer Europa je uništila svoje zemlje prekomjernom upotrebom kemije i da bi što jeftinije mogli otkupljivati našu kvalitetnu zemlju, izgleda da je najprije trebalo maksimalno uništiti našu proizvodnju. U očitom dogovoru sa našim političarima i uvoznim lobijem, u tome su u potpunosti uspjeli.

Zato predlažem svim domoljubima da organiziraju referendum, da se trajno zabrani prodaja ili iznajmljivanje zemlje, odnosno teritorija Hrvatske strancima, ali i svih ostalih nekretnina.

Jer jedanput prodani teritorij gotovo je nemoguće više vratiti, pa hrvatski narod prvi puta u svojoj povijesti ne bi smio niti mogao braniti svoj teritorij, niti vojno, niti pravno.

Pošto je većini hrvatskih političara izgleda važniji vlastiti i  interes Europe, nego sudbina vlastitih građana, i ako se članstvo u EU mora plaćati prodajom vlastitog teritorija i kupnjom njihove otpadne i nezdrave robe, onda mi preostaje predložiti:

MISLIM DA JE JEDINI SPAS ZA HRVATSKU;  DA SE PRIHVATI “PROGRAM BUDUĆNOSTI” I ORGANIZIRA REFERENDUM ZA IZLAZAK IZ EUROPSKE UNIJE I TAKO SPASI OD EKONOMSKOG UNIŠTENJA I MASOVNE RASPRODAJE, ODNOSNO KOLONIZACIJE HRVATSKE. 

Zbog hitnosti predlažem da netko i u Saboru pokrene inicijativu za opstanak i cjelovitost Hrvatske, jer vjerujem da ima dovoljno domoljuba u svim strankama (neka bude javno glasovanje, radi povijesti), da se zaustavi rasprodaja ili iznajmljivanje teritorija strancima, ili da se bar odgodi na par godina, dok se hrvatska poljoprivreda oporavi.

A po “PROGRAMU BUDUĆNOSTI” pokrenuo bi se ravnomjeran i ubrzani razvoj cijele Hrvatske, a u opustošenoj poljoprivredi i preradi moglo bi se brzo pokrenuti preko stotinu tisuća malih ekoloških proizvodnji, pa bi tako od stotine tisuća socijalnih slučajeva, mogli postati najbolji i možda najveći, organizirani,  ekološki proizvođaći hrane, pića i prerađevina u Europi. A u industriji uz znatno smanjeni PDV, čak do 40 %, možda duplo veće plaće, te uz velike uštede u svim državnim institucijama, uz puno elitnog i zdravstvenog turizma,- mogao bi se dogoditi gospodarski rast  preko 10 %, a možda i nedoživljenih u svjetskoj povijesti i preko 20 %.

A onda je jasno da nastaju uvjeti za blagostanje cijelog naroda, da iseljavanja više nema i da bi mogao započeti masovni povratak iz cijelog svijeta, i to iz svih vremena iseljavanja, jer mnogi će htjeti sudjelovati u stvaranju “RAJA NA ZEMLJI” i “NOVOG DRUŠTVENOG PORETKA”.

Na kraju ponavljam najvažnije:

DOMOLJUBI,  ZBOG  POVIJESTI  I  BUDUĆNOSTI,– ZAUSTAVITE RASPRODAJU  HRVATSKE !

Zdenko Jambrešić
10342 Dubrava
Hrvatska
www.jami.com.hr

Na internetu od: 04.02.2013.
Uređivano: 10.08.2019.
www.program-buducnosti.com
www.neworder.com.hr