PROGRAM BUDUĆNOSTI

Predstavljam  PROGRAM  BUDUĆNOSTI  i njime želim ukazati kako se Hrvatska može spasiti od ekonomske propasti i rasprodaje. Ne kritiziram već nudim rješenja i ukazujem  kako bi se  moglo zaustaviti demografiju i čak pokrenuti masovni povratak;  kako organizirati isplativu domaću proizvodnju i preradu, sa stotinama tisuća novozaposlenih radnika; te kako dugoročno i potpuno riješiti blokade i ovrhe.

Rješenja su jednostavna, brzo provediva i dugoročno samoodrživa, a treba samo razdvojiti korupcijsku spregu politike i krupnog kapitala, a za to je potrebno ukinuti sve pojedinačne ovlasti i organizirati isključivo timski rad, koji bi na početku mogao biti savjetodavni, ali svakodnevno na internetu,- radi mogućnosti stalne kontrole i usavršavanja.   Predlažem rješenje:

SMANJITI OVLASTI IZVRŠNOJ VLASTI, TAKO DA SVAKA VAŽNIJA ODLUKA ILI ZAKON PRIJE USVAJANJA MORA JOŠ PROĆI KONTROLU NARODA,- JER JEDINO SE NAROD NE MOŽE KORUMPIRATI. 

Sve bi to mogla sadržavati slijedeća dva zakona, koje bi trebalo staviti u Ustav:

  1. POTPUNA JAVNOST RADA IZVRŠNE VLASTI, KOJA MORA SVE VAŽNIJE PRIJEDLOGE ODLUKA I ZAKONA NAJPRIJE PREZENTIRATI NA NEOVISNOJ I NEUTRALNOJ DRŽAVNOJ TELEVIZIJI (OSLOBOĐENOJ UTJECAJA POLITIKE I KAPITALA I POD UPRAVOM NARODA), UZ OBAVEZNO SUDJELOVANJE STRUKE, ALI I SA PRAVOM PREDLAGANJA DOBRIH IDEJA IZ CIJELOG NARODA.
  2. SVE PREDLOŽENE ODLUKE I ZAKONI POSTALI BI VAŽEĆI TEK KAD IH POTVRDI NATPOLOVIČNA VEĆINA ANKETIRANIH GRAĐANA, PRAVILNO RASPOREĐENIH I U POSTOTKU OD NPR. 0,01% do 1%. PORED TOGA GRAĐANI BI IMALI PRAVO BIRANJA I SMJENJIVANJA I TO U SVIM DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA, SLUŽBAMA I PODUZEĆIMA. IZBORI I KAMPANJE POSTALI BI NEPOTREBNI.

Županije bi postale nepotrebne, a Sabor i Vlada znatno smanjeni.

Anketiranje bi funkcioniralo kao mali svakodnevni referendumi, koji bi zbog toga  gotovo onemogućili korupciju i uz organiziranje na stotine tisuća malih proizvodnji i prerada, uz cjelogodišnji zdravstveni turizam i velike uštede, posebno smanjenjem administracije i nepotrebnih institucija, državi bi se moglo osigurati dodatnih prihoda i ušteda vjerojatno preko pedeset milijardi kuna,  a onda bi se lako pokrenulo gospodarstvo i  povećale plaće možda i preko 50%, prije svega u medicini, školstvu, policiji, vojsci, umirovljenicima, ali i izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i drugima. 

Postepenim uvođenjem digitalizacije i robotizacije u sve državne institucije, dodatno bi se smanjivao prostor za korupciju i pogodovanja, a povećale uštede.

Ovo su moja 4 prijedloga rješenja glavnih problema Hrvatske i očekivane uštede:

UŠTEDA br. 1.  Smatram da su najrazornije štete Hrvatskoj nanijele izvršne vlasti omogućavanjem slobodnog i neograničenog uvoza loše, vjerojatno i otpadne, ali zato jeftine i najvećim dijelom nezdrave hrane, pića i prerađevina, koja su malom cijenom uništile svu domaću proizvodnju i ugrozile mnogima zdravlje. Narod je ostao bez dohotka, tako da nema ni za režije, pa im je još samo preostalo čekati socijalnu pomoć i strepiti od blokada i ovrha. Mnogi se nisu mogli pomiriti sa tako bezizlaznom situacijom pa su krenuli tražiti posao i spas po cijelom svijetu, a ja tvrdim da se najbolja rješenja za dugoročni ekonomski prosperitet nalaze u Hrvatskoj a to je: ISPLATIVA EKOLOŠKA PROIZVODNJA I PRERADA, PLANSKI POVEZANA SA TURIZMOM.

Hrvatska ima dobro sačuvanu kvalitetu zemlje, a to je idealna prilika za organiziranje isključivo ekološke proizvodnje i to u cijeloj državi. Pošto je potrebno puno ručnog rada za proizvodnju, preradu, trgovinu i turizam,- predviđam da bi se moglo angažirati preko pola stanovništva Hrvatske, koji bi od socijalnih slučajeva postali profitabilni proizvođači ekstra kvalitetnih ekoloških proizvoda, posebno ljekovitog bilja i prerađevina, i to ne samo za Hrvatsku već i za Europu.

To bi bilo jedinstveno u svijetu i od neprocjenjive vrijednosti za turizam, posebno  za cjelogodišnji zdravstveni turizam, u koji bi pored službene medicine, morali obavezno biti uključeni i svi alternativni i prirodni načini liječenja, isključivo zdrava hrana, jednim dijelom i ljekovita, a tako i piće i prerađevine. Mislim da bez alternativne medicine ne može biti cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma.

Prirodnim načinima se često izlijeći sam uzrok bolesti, pa se postižu bolji i trajniji rezultati izlječenja, jeftiniji su, uglavnom nema niti bolova, niti nuspojava, a organizam se najčešće vraća u zdravo stanje kao i prije bolesti, i to većinom u udobnosti vlastitog doma,- jasno je da će to biti budućnost liječenja. 

Osnovni uvjet da bi se bolesnima omogućila i ta najviša kvaliteta liječenja i tisućama spasilo živote, da Hrvatska hitno dozvoli uz klinička ispitivanja i  alternativno liječenje, kao što je i u Europskoj uniji. To je posebno važno kod dijabetesa i tumora, tako da bolesnima bude dostupno besplatno liječenje.

A turisti bi pored ugodnog odmora mogli kupiti i zdravlje, a to bi bilo jedinstveno u svijetu i sigurno najjača reklama, pa je logično da bi Hrvatska bila i  najtraženija turistička destinacija, posebno bogatih turista u potrazi za zdravljem i zdravom hranom.  Sve to bi očekivano omogućilo podizanje cijena vjerojatno preko 50%, a onda bi i sva domaća proizvodnja i prerada također mogla podići cijene preko 50%, pa bi i ona tako postala visoko isplativa.

Vjerujem da bi se cijeloj industriji također moglo omogućiti bolji uvjeti; smanjenjem PDV-a na 20%, ali i sa planom smanjivanja na samo 15%, ali obavezno da bude samo jedan PDV (da se izbjegnu pogodovanja), a poslodavci da radnicima mogu podići plaću i do 100%, a da im davanja prema državi ostanu ista.

 Također predlažem nagrađivanje dobrih ideja i poboljšanja i to u nekom postotku, a za loš rad ili namjerne greške trebalo bi se dobiti otkaz, bez prava povratka u državnu službu, a na ta mjesta kao i sva druga, prednost bi trebali imati mladi školovani ljudi.

Zbog svega tvrdim da je upravo visoko isplativa proizvodnja i možda duplo veće plaće, jedini siguran ključ i rješenje za zaustavljanje demografije i realna nada mnogima da se počnu vraćati, jer na zapuštenim imanjima mogli bi brzo pokrenuti na  desetine tisuća malih proizvodnji i prerada, otvorilo bi se na stotine tisuća radnih mjesta, oživjela bi ponovo sela, polja, mnoga mjesta i gradovi, probudilo bi se izgubljeno dostojanstvo ljudi, jer bi od socijalnih slučajeva postali profitabilni proizvođaći.

A loša i nezdrava uvozna roba više ne bi mogla smanjivati cijene domaćoj, jer bi bila zaustavljena sa zakonom kojeg predlažem:

UVOZNA POLJOPRIVREDNA ROBA, PIĆE I PRERAĐEVINE NE SMIJU BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROSJEČNE HRVATSKE ROBE I JOŠ PREDLAŽEM CARINJENJE NAJMANJE 50%, (sve dok se ponovo ne oporavi planski uništena domaća poljoprivredna proizvodnja i prerada).

Vjerujem da se znatan uzrok demografije nalazi i u koruptivnim zakonima, po kojima se svima omogućilo korištenje brzih blokada i ovrha, uz vrlo kratke rokove plaćanja računa. Zato predlažem da kod izdavanja računa, otplate kredita i svih ostalih plaćanja,- rok plaćanja ne smije biti kraći od mjesec dana, koliko i svi zaposleni čekaju plaću. 

Nažalost tu prednjaće strane firme, a posebno banke, kojima je izvršna vlast i Narodna banka omogućili da postave vrlo kratke rokove plaćanja, iza kojih dolaze brze blokade i ovrhe, te su tako postali jedni od  glavnih istjerivaća hrvatskih građana iz vlastite države.

A iza toga je država (politika)  donijela u dogovoru s bankama još strašnije odluke protiv svojih građana,- bankama su dozvolili da mogu jednostrano razvrgnuti sve vrste kredita, pa i dugoročne i onda tražiti plaćanje u tjedan dana. Naravno da je to nemoguće, pa slijedi blokada i ovrha. Pored toga svi u financijskim teškoćama i blokirani, nemaju pravo na kredite najmanje još godinu dana, što je jasna namjera države da propadnu do kraja i da im nitko ne može pomoći.

Zato predlažem da država preuzme na sebe sve dugove do 100.000,00 kuna (jer je država u većini slučajeva i uzrokovala te dugove), a sve iznad da se komisijski ispita uzrok problema, da nije u pitanju dogovorno neplaćanje i čekanje na otpis. Zato je nužno da sve bude dostupno javnosti i vidljivo na internetu.

Predlažem rješenje:

Potpuno ukidanje svih blokada do milion kuna, ali i zabranu pokretanja novih i to od svih, a privremeno i od države. Također i sve ovrhe treba privremeno obustaviti i onda ih rješavati isključivo na sudu, uz obavezno uzimanje u obzir uzrok problema, odnosno eventualnu odgovornost države, i ako je ima, onda predlažem da država treba nadoknaditi svu nastalu štetu, sa kamatama, a možda i očekivanu dobit.

Ovrhe nad jedinim domom više se ne bi smjele dozvoliti, ali ni buduća takova ugovaranja osiguranja.

Također se više nitko ne bi smio bogatiti na tužbama, zato predlažem; tko tuži taj neka snosi i sve troškove, bez obzira na ishod i neka čeka red na sudu,- vjerojatno bi se ubrzo prepolovio broj tužbi sa sitnim iznosima, a prioritet za brzo suđenje trebala bi biti veličina i važnost slučaja, i posebno važno,- da sve bude dostupno javnosti.

UŠTEDA br. 2.   Dogovorni i tajni porezni sustav mora se prekinuti i organizirati da bude javan, a svi zaposleni koji nisu ili ne rade po zakonu, trebali bi biti trajno isključeni iz državnih službi. Tajni porezni otpisi i razni tajni dogovori, čak niti preko  Sabora i Vlade više ne budu mogući, pa se tu možda kriju uštede na milijarde.

 Predlažem rješenje:

POREZNI SUSTAV MORA SE PRIMJENJIVATI JEDNAKO PREMA SVIMA,  SVAKI POREZNI SUDIONIK MORA UVIJEK BITI DOSTUPAN  JAVNOSTI, A SVI  KONTROLI  STRUKE  I   KONTROLI NARODA.

UŠTEDA br. 3.   Pošto je izvršna vlast gotovo sve EU fondove prilagodila i preusmjerila prema krupnom kapitalu, a narod nema ništa od toga,- predlažem rješenje:

EU  FONDOVE TREBA ŠTO PRIJE UKINUTI, A DOK JESU, ONDA TREBAJU BITI DOSTUPNI SVIMA I BEZ IKAKVOG VLASTITOG UČEŠĆA I TO SAMO KAO POVOLJNI KREDITI, PREDLAŽEM DO MAKSIMALNO MILION KUNA, UZ ODGODU POČETKA VRAĆANJA DO DVIJE GODINE. 

I BESPOVRATNE POTPORE TREBA UKINUTI, JER JE TO IZMIŠLJENI MODEL ZA ZAKONITO POGODOVANJE KRUPNOM KAPITALU.

     Pošto se poticaji u poljoprivredi izgleda masovno zloupotrebljavaju; čak se oduzimaju stvarnim proizvođaćima (pod izgovorom “utvrđena nesukladnost”) da bi se vjerojatno davalo nekim “izmišljenim proizvođačima”, a pošto se piše u digitalnom obliku i onda zaključava, više to nitko ne može kontrolirati, pa su tako neki vjerojatno dobili u zakup, ili kupili velike površine zemlje i to izgleda samo radi poticaja, ili možda radi buduće preprodaje strancima,- zbog toga predlažem:

UKIDANJE DRŽAVNIH POTICAJA U POLJOPRIVREDI IZNAD 50 HA . IZNAD 50 HA  DA BUDE POREZ NA ZEMLJU PO 1000,00 KUNA / HA.

 Stvarnim proizvođačima trebalo bi omogućiti povoljne kredite do najviše milion kuna, a poticaji ubuduće više neće ni trebati, jer će se moći dostojanstveno živjeti od vlastitog rada.

UŠTEDA br. 4.   Predviđam da je najveća opasnost za budućnost i cjelovitost Hrvatske,- smišljeno uništavanje poljoprivredne proizvodnje i to sa masovnim uvozom jeftine škart robe, brzim blokadama i ovrhama, a iza toga zabranom prava na kredite. Time se narod tjera da prestane proizvoditi, tako da mu ostane samo rasprodaja, a zbog svoje ljepote, saćuvanosti, nezagađenosti, bioraznolikosti i neprocjenjive turističke vrijednosti,- velike površine i sve nekretnine budu vrlo brzo rasprodane strancima.

A narod je to mukotrpno stvarao, ratovao i očuvao stolječima, uz nebrojene žrtve i odricanja. Izgleda da je većina političara zaboravila i Domovinski rat za neovisnost i cjelovitost Hrvatske i sve tragedije, patnje, neizbrojive rane i mnoge živote.

Političari su skoro sve što je bilo vrijedno već rasprodali, pa sada nastavljaju sa zadnjom svetinjom i temeljem svake države,- to je zemlja, šume i vode, a one čine teritorij. Jasno je da bi o teritoriju smio odlučivati jedino narod, pa nudim rješenje za spas i cjelovitost Hrvatske:

 TRAJNA ZABRANA PRODAJE ILI IZNAJMLJIVANJA SVIH DRUŠTVENIH I PRIVATNIH NEKRETNINA STRANCIMA.

Potpuno je jasno da jedino hrvatskom iseljeništvu treba osigurati da imaju iste uvjete kupnje svih nekretnina, kao što imaju i hrvatski građani, ali samo ako nastavljaju živjeti u Hrvatskoj. Mislim da smo im to dužni sačuvati i ako još osiguramo da u Hrvatskoj budu najbolji uvjeti rada i stvaranja, možda bolji nego bilo gdje u svijetu, onda je realno očekivati da se mnogi počnu vraćati.

Predviđam da u budućnosti proizvodnja ekološke, zdrave hrane, pića i prerađevina i sve to povezano sa turizmom, a posebno sa zdravstvenim turizmom,-  bude najveća strateška vrijednost Hrvatske i zbog toga zemlju, šume i vode  treba sačuvati za buduće generacije, ali i za naše iseljeništvo.

Europa je uništila svoje zemlje prekomjernom upotrebom kemije i da bi što jeftinije mogli otkupljivati našu kvalitetnu zemlju, izgleda da je najprije trebalo maksimalno uništiti našu proizvodnju. U dogovoru sa našim političarima i uvoznim lobijem, očito su u tome uspjeli.

 Zato predlažem svim domoljubima da organiziraju referendum, ili da se u Saboru  trajno zabrani prodaja ili iznajmljivanje strancima; zemlju, šume i vode, (da stranci ne mogu kupiti zemlju, šume i vode; niti manipulacijom osnivanjem tvrtke, niti sa kupnjom tvrtke gdje postoji zemlja, šuma ili voda), a sve što je već prodano, da se što prije vrati u hrvatsko vlasništvo. 

Jer jedanput prodani teritorij gotovo je nemoguće više vratiti, pa hrvatski narod prvi puta u svojoj povijesti ne bi mogao braniti svoj teritorij, niti vojno, niti pravno.

Pošto je većini hrvatskih političara izgleda važniji vlastiti i  interes Europe, nego sudbina vlastitih građana, i ako se članstvo u EU mora plaćati prodajom vlastitog teritorija i kupnjom njihove otpadne i nezdrave robe, onda mi preostaje predložiti da je jedini spas za Hrvatsku: 

DA SE PRIHVATI “PROGRAM BUDUĆNOSTI” I ORGANIZIRA REFERENDUM ZA IZLAZAK HRVATSKE IZ EUROPSKE UNIJE I TAKO SPASI OD EKONOMSKOG UNIŠTENJA I MASOVNE RASPRODAJE, ODNOSNO POSTEPENE KOLONIZACIJE HRVATSKE.

 Po “PROGRAMU BUDUĆNOSTI” pokrenuo bi se ravnomjeran i ubrzani razvoj cijele Hrvatske, a u opustošenoj poljoprivredi i preradi moglo bi se brzo pokrenuti preko stotinu tisuća malih ekoloških proizvodnji i prerada, pa bi tako od stotine tisuća socijalnih slučajeva, mogli postati najbolji i možda najveći, organizirani,  ekološki proizvođaći hrane, pića i prerađevina u Europi. A u industriji uz znatno smanjeni PDV, čak do 40%, možda duplo veće plaće, te uz velike uštede u svim državnim institucijama, možda duplo smanjene administracije i uz puno elitnog i zdravstvenog turizma,- mogao bi se dogoditi gospodarski rast  preko 10%, a možda i nedoživljenih u svjetskoj povijesti i preko 20%.

 A onda je jasno da nastaju uvjeti za blagostanje cijelog naroda, da iseljavanja više nema i da bi mogao započeti masovni povratak iz cijelog svijeta, i to iz svih vremena iseljavanja, jer mnogi će htjeti živjeti u zemlji gdje narod ima pravo glasa (jedinstveno u svijetu) i sudjelovati u stvaranju “RAJA NA ZEMLJI” i “NOVOG DRUŠTVENOG PORETKA”.

Zdenko Jambrešić
10342 Dubrava
Hrvatska
www.jami.com.hr

Na internetu od: 04.02.2013.
Uređivano: 22.06.2020.
www.program-buducnosti.com
www.neworder.com.hr